zátišie so stolom

priama fotografia 4x5", ©daviddoros