.občasník - umenie a umenie žiť

Už tretie leto tvoríme spolu - pár aj umenie. Umenie, tvorbu, voľnú aj komerčnú, možno lepšie nerozlišujúc. Tvoríme veci približujúce sa (aspoň trochu) svojou dokonalosťou prírode, veci krásne, dokonalé, majúce zmysel, všetko presne tak ako má byť a nič navyše alebo chýbajúce. Dokonalé! Aspoň si to myslíme. Tvoríme, pre seba, pre ostatných, vytvárame hodnoty majúce zmysel, tak ako tie, ktoré vytvárajú iní, bez ohľadu na to, či im prislúcha nálepka “umelec”. A jediné, čo môžeš, je spraviť svoje remeslo, najlepšie ako vieš a žiť tento život, kde “umenie” vzniká ako vedľajší produkt, ktorému hodnotu prisúdia ostatní - a je jedno, či bude voľné, alebo komerčné…

Už tretie leto tvoríme spolu, ty čítaš z hrubej knihy o umení a ja som nablízku. Občas sa niečo opýtaš a občas sa opýtaš veľmi presne, a následuje môj dlhý monológ… a zbytok pravdy patrí už len nám dvom. Ako povedal Ulay: “life alias art or art alias life experience”. Tak teda žime!

Naspäť na novinky