.slečna Z po druhé

 

Mám radosť z výsledkov tohto fotenia, a tak vám tu dávam ešte zopár ďalších! 

Užívajte a príjemný štart do nového týždňa! 

 

Slečna Z., Prešov, 08/2017